Quạt Điện KDK

• Địa chỉ: 229 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, HCM

• Số điện thoại: 08 3827 2783

• Email: ha@knkvietnam.com.vn

• Website: http://kdk.com.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://quatdienkdk.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/fankdkvietnam