Hiện chưa có nội dung khuyến mãi nào từ Quạt Điện KDK.